۵ مهر ۱۳۹۷

عشق واقعی

زیرا فقط همراه دختر است که می‌تواند زیبایی را در نهایت آن احساس کند. در بیرون چراغ‌ها را روشن کرده بودند. مردم از کتابخانه می‌رفتند. دختر […]
۵ مهر ۱۳۹۷

پاموک و هنر داستان نویسی

چرا می‌نویسید؟ می‌نویسم چون فقط با تغییر دادن زندگی واقعیم می‌توانم سهمی از آن داشته‌باشم. می‌نویسم چون دیگران را می‌خواهم. می‌نویسم چون بیش از هر چیز […]
۵ مهر ۱۳۹۷

خونه‌ی پشتی

آنه فرانک راوی کتاب «خونه‌ی پشتی» دختری نوجوان که در زمان آلمانی نازی مجبور می‌شود چند سال از ترس اسارت نشدن زندگی مخفیانه‌ای را به همراه […]
۷ مهر ۱۳۹۷

ایشی گورو و هنر داستان نویسی

من عقیده دارم که تمام فرم‌های داستان‌گویی، سینما، تلویزیون و تئاتر، همه‌شان اشکالی هنری هستند که کمک می‌کنند تا خودمان را ببینیم، بیازماییم و مردم آن […]