۵ مهر ۱۳۹۷

پاموک و هنر داستان نویسی

چرا می‌نویسید؟ می‌نویسم چون فقط با تغییر دادن زندگی واقعیم می‌توانم سهمی از آن داشته‌باشم. می‌نویسم چون دیگران را می‌خواهم. می‌نویسم چون بیش از هر چیز […]
۷ مهر ۱۳۹۷

ایشی گورو و هنر داستان نویسی

من عقیده دارم که تمام فرم‌های داستان‌گویی، سینما، تلویزیون و تئاتر، همه‌شان اشکالی هنری هستند که کمک می‌کنند تا خودمان را ببینیم، بیازماییم و مردم آن […]