۱۱ آذر ۱۳۹۷

نقد آثار استاد رحیم مولاییان توسط جناب حسن جانی

گذری بر نقاشی‌های رحیم مولائیان  حسن جانی آندره بازن (نگره‌پرداز سینما) در نوشته‌ای با عنوان سینما و نقاشی، قاب نقاشی را عامل جدایی آن با پیرامون […]
۱۱ آذر ۱۳۹۷

نقد آثار استاد رحیم مولاییان توسط جناب رامین امیرصالحی

مجال بی رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر  رامین امیرصالحی پرده‌ها تو را فرا می‌خوانند. پرده‌ها تو را فرا می‌گیرند، تو را به تماشا می‌نشینند […]
۱۱ آذر ۱۳۹۷

نقد آثار استاد رحیم مولاییان توسط جناب احسان شریعت

تصویر جامعه در نقاشی‌های رحیم مولائیان احسان شریعت هنر امری اجتماعی است و آثار هنری تولیداتی اجتماعی‌اند که هم بر جامعه تأثیر گذاشته و هم از […]
۱۱ آذر ۱۳۹۷

نقد آثار استاد رحیم مولاییان توسط جناب علی افشار

    علی افشار هر  نمایش-گاه  یک  فرا خوان  است. بل که بهتر  گفته شود؛ چندین فراخوان  که هر کدام  از منظری  پویش های مارا ، […]
۱۱ آذر ۱۳۹۷

نقد آثار استاد رحیم مولاییان توسط جناب احمد نوردآموز

رو به افق‌های باز احمد نورد آموز کسی راز مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند اخوان ثالث   متن حاضر حاصل مروری […]
۱۱ آذر ۱۳۹۷
استاد رحیم مولاییان

استاد رحیم مولاییان

استاد رحیم مولاییان متولد ۱۳۳۹ در شهرستان بابل است. او لیسانس نقاشی را از دانشگاه هنر تهران اخذ نموده و دارای مدرک کارشناسی روانشناسی است. در […]
۷ مهر ۱۳۹۷

باید پوسیدگی را از بین برد.

مصاحبه‌ی مجله‌ی «تلاش» با بهمن محصص شماره‌ی ۱۳ ، آبان و آذر ۱۳۴۷ تلاش: پیش‌تر شما را به عنوان یک نقاش می‌شناختیم که در چند نمایشگاه […]